Kummirahasto

M-TEAM KUMMIRAHASTO

 

 

RAHASTON NIMI JA TARKOITUS

M-Team -kummirahasto on suunnattu M-Teamin juniorijäsenille ja se on haastavaan taloudelliseen tilanteeseen joutuneiden perheiden lapsille ja nuorille perustettu rahasto. 

M-Team – kummirahastosta jaetaan tukea vähävaraisten juniori-ikäisten lasten ja nuorten kausimaksuihin. Edellytys tuen myöntämiselle on, että hakija on suorittanut jäsenmaksun. Juniorijäseneksi luetaan seuran jäsen tai jäseneksi liittyvä, joka on juniori-ikäinen. 

Rahastosta jaetaan tukea harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella. Rahasto toimii seuran hallituksen alaisuudessa.

RAHASTON PERUSTAMINEN JA YLLÄPITO

Rahasto on perustettu 7.2.2023 M-Team ry hallituksen päätöksellä. Rahasto toimii M-Team ry hallituksen alaisuudessa ja rahaston säännöt on hyväksytty M-Team ry hallituksen päätöksellä. 

Rahastoon voivat lahjoittaa varoja seuran lisäksi kaikki seuran ulkopuoliset julkiset ja yksityiset toimijat. Lahjoitetut varat kohdistetaan lyhentämättöminä rahaston kautta seuran vähävaraisten juniorijäsenten harrastusmaksujen tukemiseen. 

Rahaston ylläpidosta ja toiminnan järjestämisestä vastaa ensisijaisesti rahaston johtoryhmä, jonka hallitus nimeää vuosittain seuran vuosikokousta seuraavan kokouksen yhteydessä. Johtoryhmään nimitetään kolme hallituksen jäsentä yhden vuoden toimintakaudeksi. 

RAHASTON TARKOITUS JA TOIMINTA

Rahaston tarkoituksena on tukea M-Teamin jäsenten salibandyharrastuksen jatkamista sekä mahdollistaa lasten ja nuorten toiminnallisuus ja osallisuus osana yhteisöllistä toimintaa. Rahastosta jaetaan hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti eri kokoisia tukia pelaajille. Rahaston johtoryhmä kokoontuu ja tutustuu saapuneisiin hakemuksiin, sekä päättää jaettavat tukisummat. 

M-Team ry hallituksen johtoryhmän päättämät tuet kohdistetaan seuran toiminnan alaisiin harrastuskuluihin. Tuki voi olla myös materiaalitukea, kuten maila, sisäpelikengät, peliasu, suojalasit. Hakijan seuratoiminnasta aiheutuneita kuluja hyvitetään tukea vastaavalla summalla. 

Tukiavustus kohdistetaan tuen saajan kausimaksuun. Materiaalituki osoitetaan suoraan jäsenelle.

TUEN HAKEMINEN

Tukeen oikeutetun juniorijäsen, joukkueen taustahenkilö tai juniorijäsenen huoltaja voi hakea rahastolta tukea jäsenen harrastukseen lähettämällä vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen sähköpostilla hallituksen puheenjohtajan sähköpostiosoitteeseen: ursula.snellman@m-team.fi

Tuki voidaan osoittaa kausimaksuihin. Hakijan jäsenmaksun tulee olla maksettuna, jotta tukea voidaan myöntää.

Hakemukseen tulee kirjata seuraavat tiedot:

– Lapsen/nuoren nimi

– syntymäaika

– joukkue/ryhmä

– lyhyt selvitys taloudellisesta tilanteesta

– selvitys mahdollisista avoimista maksuista

– selvitys harrastusmaksujen kokonaisuudesta haettavalle ajanjaksolle kaikista harrastuksista eriteltynä

– erillinen maininta, mikäli kyse on materiaalituen hakemisesta

– hakemuksen tekijän nimi, yhteystiedot (ja asema joukkueessa, jos hakija ei ole huoltaja)

– muut olennaiset asiaan liittyvät lisätiedot

– rahaston johtoryhmä voi pyytää tarvittaessa lisätietoja hakijalta

RAHASTON HALLINNOINTI JA PÄÄTÖKSENTEKO

Kummirahastoa hallinnoi ja hoitaa johtoryhmä, joka koostuu kolmesta M-Team ry hallituksen jäsenestä. Kummirahaston johtoryhmän toimintakausi kestää yhden kalenterivuoden ja se valitaan vuosikokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

Seuran hallitus nimittää kummirahaston johtoryhmälle  puheenjohtajan, jonka koolle kutsumana ja johdolla johtoryhmä toimii. Jos kummirahaston johtoryhmän jäsen eroaa toiminnasta kesken toimintakauden, on seuran hallitus velvollinen nimittämään tälle korvaavan jäsenen rahaston johtoryhmään.

Kummirahaston johtoryhmä käsittelee saapuneet tukihakemukset kokouksissaan. Kummirahaston johtoryhmä vastaa sääntöjen noudattamisesta tukien jakoprosessissa:

– esitetyt tuet ovat rahaston budjetin näkökulmasta hyväksyttävissä

– tukirahaston kirjanpidon oikeellisuus

– rahaston varojen oikeasta käytöstä sekä riittävyydestä

Kummirahaston johtoryhmän päätöksistä tulee käydä ilmi seuraavat: 

– Hakijan nimi

– Tuen määrä / materiaali

– Perustelut myönnettävälle tuelle 

Rahaston johtoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi sen jäsenistä on läsnä. Johtoryhmä päättää kunkin hakijan kohdalla tuen saamisesta yksinkertaisella äänestyksellä. Lahjoittajien nimet julkaistaan seuran kotisivuilla siinä tapauksessa, että lahjoittaja asian hyväksyy. Rahaston myöntämät avustukset kirjataan seuran vuosikertomukseen. Rahaston myöntämien avustusten tietoja – jotka liittyvät henkilöön, joille tukea on myönnetty, ei julkaista julkisesti eikä yksilöiviä tietoja kirjata myöskään seuran vuosikertomukseen.

RAHASTON TILIKAUSI JA VAROJEN KÄYTTÖ

Rahaston tilikausi on kalenterivuosi. Rahasto kuuluu seuran budjetin alle ja seura myöntää rahastolle sen käyttövarat. Rahaston kirjanpito kuuluu seuran kirjanpidon piiriin. Seura kerää varoja rahastoon koko toimintakauden aikana ulkopuolisilta lahjoittajilta ja seuran hallitus vahvistaa kokouksessaan rahaston käytettävissä olevan jakovaran. Rahaston johtoryhmä toimii seuran hallituksen vahvistaman jakovaran rajoissa. Kummirahaston johtoryhmä  hyväksyy kokouksissaan jaettavat avustukset ja on siten myös viime kädessä vastuussa rahaston varojen riittävyydestä.

RAHASTON VALVONTA

M-Team ry  ja sen kulloinkin istuva hallitus valvoo rahaston johtoryhmän toimintaa ja on oikeutettu muuttamaan rahaston johtoryhmän kokoonpanoa seuran hallituksen kokouksen päätöksellä kesken rahaston toimintakauden. Rahaston johtoryhmän jäsenen – mukaan lukien puheenjohtaja – on mahdollista erota rahaston johtoryhmästä hakemalla eroa seuran hallitukselta kirjallisesti. Seuran hallitus päättää muutoksista hallituksen kokouksissa.

RAHASTON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Rahaston sääntöjä voidaan muuttaa M-Team ry  hallituksen kokouksen päätöksellä. Rahasto voidaan lopettaa seuran hallituksen päätöksellä, riippumatta rahaston johtoryhmästä. Mikäli rahasto lakkautetaan, toimintakauden käyttämättä jääneet varat siirretään seuran junioritoiminnan tukemiseen. Varojen kohdistamisesta vastaa seuran hallitus.

RAHASTON SÄÄNTÖJEN VOIMAANTULO

Tässä dokumentissa kirjatut säännöt tulevat voimaan M-Team ry hallituksen päätöksellä. Sääntöjen voimaantulo vahvistetaan ja päivätään hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

MIKÄLI HALUAT TEHDÄ LAHJOITUKSEN TUKIRAHASTOON

M-Team Kummirahaston tilinumero on FI56 4055 0011 6935 75

Lisätietoja antaa mielellään

Ursula Snellman, M-Team ry hallituksen puheenjohtaja (ursula.snellman@m-team.fi, 043-82 49 039)

Teemu Kalinainen, M-Team ry toiminnanjohtaja (teemu.kalinainen@m-team.fi, 050 408 1501)